ΤΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑ ΜΑΣ_ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑ ΜΑΣ – Πρώτη παρουσίαση, Σέρρες...

neoi

[Νέοι] και Άνεργοι στα Social Media...

moi1010b

divcast: Προκλήσεις κ Επεκτάσεις στην αξιοποίηση των Κοινωνικών Δικτύων για την Πληροφορική...

frontpost

Ψηφιακή υπογραφή και Κρυπτογράφηση αρχείου με Gpg4win...

cybersecurityimage

Cyber Security [2013]- Ελλάδα...

session5

Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση...

session4

Social Media...

session3forsite

Διαδίκτυο και Παιδιά...

icodl2013

“Ηλεκτρονική συμμετοχή και Αξιολόγηση Περιεχομένου Γνώσης με επεκτάσεις στον σημασιολογικό ιστό” – ICODL 2013...

socialnetworks

Κοινωνικά Δίκτυα...

session1Capture

Το διαδίκτυο ως μέρος της καθημερινότητας μας...

mastercapture

“Αξιοποίηση της τεχνολογίας του σημασιολογικού ιστού στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση: ζητήματα e-εμπιστοσύνης και e-συμμετοχής “...