ΤΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑ ΜΑΣ – Πρώτη παρουσίαση, Σέρρες...

[Νέοι] και Άνεργοι στα Social Media...

divcast: Προκλήσεις κ Επεκτάσεις στην αξιοποίηση των Κοινωνικών Δικτύων για την Πληροφορική...

Ψηφιακή υπογραφή και Κρυπτογράφηση αρχείου με Gpg4win...

Cyber Security [2013]- Ελλάδα...

Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση...

Social Media...

Διαδίκτυο και Παιδιά...

“Ηλεκτρονική συμμετοχή και Αξιολόγηση Περιεχομένου Γνώσης με επεκτάσεις στον σημασιολογικό ιστό” – ICODL 2013...

Κοινωνικά Δίκτυα...

Το διαδίκτυο ως μέρος της καθημερινότητας μας...

“Αξιοποίηση της τεχνολογίας του σημασιολογικού ιστού στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση: ζητήματα e-εμπιστοσύνης και e-συμμετοχής “...