Posted on November 25, 2013

Τι είναι τα Open Educational Resources

 Πριν ξεκινήσω να σας εξηγώ τι είναι τα OER , θέλω να κάνω μία σύντομη αναφορά στην εργασία που παρουσίασα πρόσφατα στο ICODL2013.

Έτσι, θα καταλάβετε για ποιον ακριβώς λόγο και εξεπλάγην αλλά και εντυπωσιάστηκα όταν ανακάλυψα τα OER.

Στην εργασία μου λοιπόν, εν συντομία, πρότεινα το εξής:
Να δημιουργηθεί μέσα σε κάθε ακαδημαϊκό σύστημα μία κοινότητα υποβολής υλικού το οποίο υλικό θα μπορεί να αξιολογείται από συναδέρφους.
Εγώ βέβαια, ενέπλεξα και ψηφιακά πιστοποιητικά υλοποιώντας συγκεκριμένο μοντέλο αξιοπιστίας, δίνοντας παράλληλα συγκεκριμένες κατηγοριοποιήσεις και συνδυάζοντας κάθε στοιχείο αυτής της ηλεκτρονικής συμμετοχής με συσχετίσεις χρησιμοποιώντας οντολογίες, η λογική όμως ήταν περίπου αυτή που μόλις περιέγραψα.

Πάμε στα OER τώρα.

OER [Open Educational Resources = Ανοικτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι] είναι διδακτικό και μαθησιακό υλικό που μπορεί κάποιος να χρησιμοποιήσει και να επανα-χρησιμοποιήσει χωρίς πληρωμή.

Αυτό σημαίνει πως το υλικό έχει δημιουργηθεί από ένα άτομο ή οργανισμό που επιλέγει να διατηρήσει ελάχιστα δικαιώματα ιδιοκτησίας ή και κανένα.

Έτσι, κάποιους από αυτούς τους πόρους [resources] μπορεί κανείς να τους μοιραστεί με συναδέλφους ή μαθητές ελεύθερα και άλλους μπορεί να τους μοιραστεί αλλά και να τους επεξεργαστεί σύμφωνα με άδειες Creative Commons ή GNU οι οποίες καθορίζουν αν και πώς μπορεί το υλικό να διαμοιραστεί, να επανα-χρησιμοποιηθεί κ.ο.κ.

Επιπρόσθετα το υλικό OER μπορεί να αξιολογηθεί από τα μέλη της OER κοινότητας με πολύ έξυπνα Ratings.

Το υλικό OER δεν αποθηκεύεται στον χώρο της Κοινότητας OER. Απλά υποβάλλεται η πηγή = ο πόρος [Resource].

Τι είδους υλικό είναι τα OER;

 • Ολοκληρωμένα ακαδημαϊκά μαθήματα, ομιλίες, εργασίες
 • Διαδραστικά μαθήματα, προσομοιώσεις σε συγκεκριμένες θεματικές όπως τα μαθηματικά και η φυσική
 • Χρήση μίας ήδη ανοικτής εργασίας [=ελεύθερης σε πνευματικά δικαιώματα προς χρήση]
 • Ηλεκτρονικά βιβλία
 • Μαθήματα σχολείου

Εδώ μπορείτε να δείτε τα Ινστιτούτα και τους Οργανισμούς που συμμετέχουν.

Πώς οργανώνονται οι πόροι

Αναφέρονται οι εξής Κατηγορίες και Θεματικές περιοχές:

 • Arts
 • Business
 • Humanities
 • Mathematics and Statistics
 • Science and Technology
 • Social Sciences

Σχολικές τάξεις

 • Primary [νηπιαγωγείο έως πρώτες τάξης δημοτικού]
 • Secondary [γυμνάσιο, λύκειο]
 • Post-secondary [κολλέγιο, πανεπιστήμιο]

Είδη υλικού

 • Βιβλία
 • Ομιλίες σε βίντεο
 • Σχέδια μαθημάτων
 • Παιγνίδια
 • Προσομοιώσεις
 • Τύπου Media
 • Ηχητικά
 • Έγγραφα αποθηκεύσιμα
 • Εικόνες
 • Βίντεο
 • Μαθήματα/Βιβλιοθήκες: υλικό που σχετίζεται με μαθήματα ή μαθησιακές στρατηγικές

Τα Εργαλεία που μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα Μέλη είναι:

 • Ετικέτες [tag]
 • Βαθμός Αξιολόγησης [rate]
 • Αξιολόγηση [review]
 • Αποθήκευση [save]
 • Σημείωμα [note]
 • Παροχή υλικού [contribute content]

Οι Άδειες χρήσης που μπορούν να συνοδεύουν τον πόρο είναι:

 • Καμία δέσμευση [no strings attached]
 • Επεξεργασία και διαμοιρασμός [remix and share]
 • Μόνο διαμοιρασμός [share only]
 • Κάθε άλλη περίπτωση περιορισμού [read the fine print]

Τι είναι το Open Author

Η εφαρμογή Open Author παρέχει στους εκπαιδευτές [educators] ένα χώρο όπου μπορούν να δημιουργήσουν OER, δηλαδή υλικό.
Το υλικό που δημιουργείται στον Open Author μπορεί να περιλάβει πολλούς τύπους αρχείων.

Η Διαδικασία είναι: Γράφω, Περιγράφω, Υποβάλω

Οδηγίες ποιότητας υλικού

 • Το υλικό πρέπει να είναι κατανοητό και να μπορεί να χρησιμοποιηθεί από άλλους.
 • Το υλικό πρέπει να υποστηρίζει παιδαγωγικές αρχές.
 • Να προωθεί υψηλή μάθηση.
 • Να περιέχει ακριβές και σχετικό περιεχόμενο γνώσης.
 • Το υλικό πρέπει να είναι κατάλληλο. [π.χ. υλικό με διαφημίσεις δε θα δημοσιεύεται]

Υποβολή υλικού στο OER Commons

Το υλικό που υποβάλλεται, μπορεί να ανήκει σε μία από τις παρακάτω φόρμες:

 • Εκπαιδευτικό Υλικό
 • Βιβλιοθήκη ή Συλλογή ψηφιακών μέσων/πόρων
 • Υλικό που αφορά την ίδια την Κοινότητα OER
 • Νέο προτεινόμενο υλικό OER

 

OER3

 

Τύποι Περιεχομένου [Υπάρχει η δυνατότητα πολλαπλής επιλογής]

 • Νέες Ιστορίες
 • Άρθρα και Αναφορές
 • Εργαλεία και τεχνολογία
 • Οργανισμοί
 • Συνέδρια και Σεμινάρια
 • Χώροι συζητήσεων [φόρουμ]
 • Ιστολόγια [Blogs] και Wikis

Μερικές ακόμα παρατηρήσεις

 • Υπάρχει η δυνατότητα Συμμετοχής ή Δημιουργίας Ομάδας [Group]
 • Υπάρχει η δυνατότητα αναζήτησης υλικού με κριτήριο την Γλώσσα [δυστυχώς δεν εντόπισα ελληνικό υλικό]
 • Η Αξιολόγηση δεν στηρίζεται απλά σε αστεράκια Ratings αλλά περιλαμβάνει ολόκληρη διαδικασία επιχειρηματολογίας [δείτε το screenshot που ακολουθεί].

 

OER2

Δεν έχω υποβάλλει κάποιο πόρο [σκέφτομαι να υποβάλλω τις παρουσιάσεις από την Δράση: Η πραγματικότητα του Διαδικτύου] αλλά σας δίνω το επόμενο screenshot για να δείτε πώς είναι δομημένος ο χώρος ενός μέλους.

OER4

Η προσφορά υλικού στην Κοινότητα OER, η χρήση των πόρων καθώς και η αξιολόγηση τους πρέπει να επιβληθεί στους Έλληνες Εκπαιδευτικούς/Ακαδημαϊκούς/Ερευνητές.

Και ναι. Δεν το λέω καθόλου δημοκρατικά. 🙂