Βιντεοπαρουσίαση του βιβλίου μου ΤΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑ ΜΑΣ...

divcast: Προκλήσεις κ Επεκτάσεις στην αξιοποίηση των Κοινωνικών Δικτύων για την Πληροφορική...

Μία διαδικτυακή Τάξη από την Google...

“Αξιοποίηση της τεχνολογίας του σημασιολογικού ιστού στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση: ζητήματα e-εμπιστοσύνης και e-συμμετοχής “...